Want to stand for Cymru Sovereign?

Pānīpat Would you like to stand for Cymru Sovereign in your area in future Welsh elections? Agree with the basic premises of Cymru Sovereign? Please get in touch to discuss further.

Dailekh Awydd rhoi go arni a sefyll dros Cymru Sovereign yn eich ardal chi mewn etholiadau Cymreig yn y dyfodol? Cytuno gyda syniadau sylfaenol y parti? Plis cysylltwch i drafod mwy.